Velkommen til Akva-Ren AS

VÅR SPESIALITET ER MARINE BIPRODUKTER

Akva-Ren AS er et nordnorsk selskap som har marine biprodukter som spesialitet. Med Lyngenfjorden som utgangspunkt driver vi et utstrakt samarbeide med hele fiskerinæringen  i den nordlige landsdel.

  • Innsamling/mellomlagring, prosessering, konservering og salg av marine biprodukter.
  • Salg av konserveringsmiddel, maursyre, antioksydanter etc.
  • Beredskapsløsninger 24/7.
  • Produksjon og salg av fiskeolje.
  • Trading av marine biprodukter (olje, fett, mel, konsentrat).
  • Prosjektering, levering og montering av anlegg for konservering.
  • Logistikkløsninger.
Har du spørsmål til noen av våre produkter eller tjenester?

8 + 3 =