Velkommen til Akva-Ren

VÅR SPESIALITET ER MARINE BIPRODUKTER

Akva-Ren er en nordnorsk avdeling i Pelagia AS som har marine biprodukter som spesialitet. Med Lyngenfjorden som utgangspunkt driver vi et utstrakt samarbeide med hele fiskerinæringen  i den nordlige landsdel.

  • Innsamling/mellomlagring, prosessering, konservering og salg av marine biprodukter.
  • Salg av konserveringsmiddel, maursyre, antioksydanter etc.
  • Beredskapsløsninger 24/7.
  • Produksjon og salg av fiskeolje.
  • Trading av marine biprodukter (olje, fett, mel, konsentrat).
  • Prosjektering, levering og montering av anlegg for konservering.
  • Logistikkløsninger.
Har du spørsmål til noen av våre produkter eller tjenester?
Adresse

Akva-Ren
Industrivn.2
9062 Furuflaten
Tlf. +47 77711170
Vakttelefon +47 474 846 19