Noen av Akva-Ren sine

Produkter
og tjenester

FPC

Proteinkonsentrat av norsk oppdrettslaks til pelsdyrfòr.

Nordic Oil

Lakseolje til pelsdyrfõr.

Akva Oil

Kan brukes som teknisk olje til fyring.

Ensilasje

Ensilering til ensilasje, er en konserveringsteknikk hvor en kverner opp organisk materiale, til en masse/farse, oppkverning er nødvendig for at syre snarest mulig skal komme i kontakt med materialet, dette for å hindre at nedbryting starter, og at ensilasjen skal framstå ”ferskest” mulig.

Wait, there is more…

Les mer om våre andre, fortsatt like
spennende produkter nedenfor

Konserveringsmidler/Maursyre

SALG AV:
Helm FS+ levert ved anlegget med ADR bil alternativt forsendelse av Helm FS+ i 1000l container

HMS Datablad Helm FS+:
5114_Helm-FS-SDS-ES-N

Transportuhellskort ADR
Sjekkliste ADR
Intern instruks 2016

HMS Datablad Helmstop:
0215_HelmStop – SDS – N

Logistikk

Siden oppstarten av selskapet i 1992, har transport med tankbil, for oss vært en betydelig suksess faktor, transport av små mengder, 30 tonn, over lange avstander, er ikke det mest prisgunstige konsept, men fordelen med en rask og hygienisk betjening, synes ute blant våre kunder å oppveie merkostnaden. Dog har vi selvfølgelig også fraktet mye med båt, ved større mengde +100 tonn, og over lenger distanser, går det meste med brønn eller tankbåt.

I dag inngår følgende i vår transportlogistikk:

Båt:
Beredskap/Ensilasje båter, kapasitet 600-2000 tonn.

 

Akva-Ren transport med båt

Biler:

”Sara Star” tankbil m/henger, ADR godkjent, kapasitet 40 m3.
”Stor Svensken” tanksemitrailer, kapasitet 44 m3.
”Vesle Adolf” tanksemitrailer, ADR godkjent, kapasitet 40 m3
”Kaptein Krok” krokliftbil, m/tank, m/henger 40 m3. 8 stk. isolerte/væsketette krokliftcontainere.

 

Akva-Ren transport med bil.

 

Alle båter og biler har egen pumpe/slanger, og er i stor grad selvhjulpen på de respektive anlegg.

AKVA-REN AS tilbyr logistikkløsninger etter kunden sine ønsker.

Fiskemel / konsentrat (FPC)

SALG AV:
Fiskemel
Konsentrat (FPC)

 

FCP_logoskisser_rev001

 

Har du spørsmål til noen av våre produkter eller tjenester?

Adresse

Akva-Ren
Industrivn.2
9062 Furuflaten
Tlf. +47 77711170
Vakttelefon +47 474 846 19